VDB to be interred tomorrow – Sporza.be VDB portal is … appropriate

 Ciao, VDB.
 

Paul De Geyter: “Only Frank knows the truth”

Wie zeker niet zal ontbreken op Vdb’s begrafenis is Paul De Geyter, zijn manager en vertrouwensman. Who will definitely not lacking in Vdb The Geyter Paul’s funeral, his manager and trustee. De Geyter is ook peter van Margaux, Vdb’s tweede dochter. The Geyter is also godfather of Margaux, Vdb’s second daughter. “Alleen Frank weet wat er echt gebeurd is”, zegt die in Het Nieuwsblad. “Only Frank knows what really happened”, says in Het Nieuwsblad.
“Ik praatte van de week met advocaat Luc Deleu, die Senegal goed kent. Hij zei: “Waar Frank uitging, durf ik niet alleen te gaan. “I talked to the lawyer Luc Deleu week, who knows well Senegal. He said:” Where Frank went out, I dare not go alone. Dat is miserie zoeken.”” This search is misery. “
“Waarschijnlijk had Frank te veel gedronken. En dan was hij een gemakkelijke prooi voor dat soort personages. Zo was ook zijn levensloop.’ “Frank was probably too much to drink. And then he was an easy prey for such characters. This was his life.”

‘Zelfmoord sluit ik helemaal uit. Suicide I close completely. Dat is een fabeltje. That is a myth. Dat leid ik af uit dingen die hij onlangs vertelde, voor hij naar Senegal vertrok. This I infer from things he said recently, before he left for Senegal. Hij had een nieuw huis en ik had nog tegels liggen die hij zou komen halen, bijvoorbeeld.” He had a new house and I had tiles lying he would get, for example. “

This remains the best VDB tribute video…hauntingly beautiful.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: